Brugerråd / Husmøder

Der afholdes Husmøder efter behov.

Den enkelte borger har en høj grad af medindflydelse og medbestemmelse på de aktiviteter og samværsmåder, der tilbydes.


Koncept for bruger- pårørendesamarbejdet indenfor psykiatriområdet

Der er udarbejdet et samlet koncept for bruger- og pårørende samarbejdet indenfor psykiatriområdet.

Her kan du finde yderligere information og referat fra fællesmøderne.

Sidst opdateret: 12.07.2018