Rundt om Botilbuddet Sct Jørgens Vej

Målgruppen er personer med psykosocial funktionsnedsættelser for personer personer i alderen 18+ med angst, depression, personlighedsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder.

 

Der tilbydes psykosocial rehabilitering efter Serviceloven §85.

Botilbuddene Søhuset og Sct. Jørgensvej er godkendt af Tilsyn Midt som samlet tilbud, og betjenes af samme personalegruppe.

 

Vores værdigrundlag

Overordnet arbejdes der ud fra politisk vedtagede værdier. Den socialfaglige indsats tager udgangspunkt i en psykosocial rehabiliterende indsats, således borgerens individuelle recoveryproces understøttes.

Vores faglige målsætning

 

At borgerne udvikler sig og udnytter egne evner og kompetencer maksimalt.

Sidst opdateret: 15.06.2019